Odměna

Odměna advokátní kanceláře se stanoví dle povahy poskytované právní služby. Na základě konzultace a dohody s klientem se následně určí jeden z druhů odměny za poskytované právní služby:

  • Hodinová sazba: odměna za právní služby je určena počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky stráví.
  • Sazba za úkon: odměna za právní služby je určena počtem úkonů právní služby, které advokát ve věci pro klienta učiní.
  • Paušální sazba: odměna za právní služby je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení. Paušální sazba může být smluvena i jako měsíční platba s tím, že v rámci této platby je zahrnut celkový počet hodin za jeden měsíc.

Pozn. při převzetí zastoupení vždy informujeme klienta o předpokládaných nákladech na právní zastoupení a hotových výdajích tak, abychom byli schopni společně nalézt vyhovující podmínky poskytování právních služeb. První konzultace ve věci je v advokátní kanceláři H&P-LAW s.r.o. zdarma.