N&M. D. Illinois ,USA

V restituci jsme obdrželi nemovitosti, které nám byly následně odcizeny . To osobou kterou jsme pověřili správou majetku. Bez advokátní kanceláře H&P-LAW, s.r.o. bychom neměli žádný majetek. Jelikož nám bylo divné, že nemáme z majetku žádné výnosy, požádaly jsme na doporučení advokátní kancelář ať nám prověří náš nemovitý majetek v České republice. Kancelář vše prověřila a informovala nás o ukradení majetku. Nabídla nám spolupráci a podařilo se jim nám zajistit nápravu v celé věci. Vřele doporučujeme jejich služby. N&M. D. Illinois ,USA

Zpět na Refrence