Advokátní kancelář H&P-LAW, s.r.o.

Advokátní kancelář H&P-LAW, s.r.o. byla založena v roce 2013 advokátem JUDr. Jaroslavem Horkým, odborníkem zejména v oblasti práva nemovitostí a nemovitostních transakcí.

Naše advokátní kancelář má sídlo v Praze. Poskytuje komplexní právní služby v četných oblastech oblastech českého, evropského a mezinárodního práva. Zakládáme si na osobním přístupu k jednotlivým klientům, současně ale i na efektivitě.

Spolupracujeme s odborníky z dalších profesí, jako jsou soudní znalci, účetní a daňoví poradci, realitní odborníci, a se zahraničními advokátními kancelářemi. Naším cílem je dosáhnout maximální spokojenosti každého klienta a maximálně ochránit a účinně prosadit jeho práva.

Naše advokátní kancelář se řídí důsledně etickými pravidly, jež vyplývají ze stavovských předpisů vydaných Českou advokátní komorou a z Kodexu chování advokátů evropských společenství.

Služby

Rádi vám pomůžeme v těchto záležitostech:

  • Veškeré nemovitostní transakce
  • dědická řízení, spoluvlastnictví a jeho zrušení a vypořádání včetně souvisejících práv
  • byty, společenství vlastníků, bytová družstva, vytváření smluv
  • spory ze závazkových vztahů, insolvence, oddlužení, vymáhání
  • práva na náhradu škody a na pojistné plnění
  • manželství, společné jmění manželů, péče o nezletilé dítě, výživné
  • obhajoba v trestní věcech
  • advokátní úschovy

Naše advokátní kancelář se řídí důsledně etickými pravidly, jež vyplývají ze stavovských předpisů vydaných Českou advokátní komorou a z Kodexu chování advokátů evropských společenství.

8
Přes 8 let Praxe
600
Přes 600 spokojených klientů

Aktuality

Ústavní soud zamítl stížnost Lichtenštejnů

Ústavní soud v Brně zamítl stížnost Nadace knížete z Lichtenštejna a vládnoucího knížete Hanse-Adama II. ve vztahu k jednomu z mnoha právních sporů týkajících se dřívějšího rodového majetku v Česku, který nyní spadá pod státní vlastnictví.

Mám české a americké občanství – kde jsem povinen platit daně?

Máte-li dvojí občanství, znamená to, že jste považován za občana dvou států a podléháte daňovým zákonům obou zemí. Přitom však každá země v rámci těchto zákonů odlišně vymezuje, za jakých podmínek v ní musíte odvádět daně. . .

Nezbytná cesta a její nepovolení

Z rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1826/2020 ze dne 10. 3. 2021 vyplynulo, že nezbytnou cestu lze povolit zásadně jen v případech, že se žalobci na základě soudního rozhodnutí zpřístupní spojení s veřejnou cestou.

Reference

MJB, Miami USA

Kontaktoval jsem advokátní kancelář H&P-LAW, s. r. o., aby pomohli mě i mé dceři získat české občanství. Moje zesnulá matka opustila Československo v roce 1947. Moje prosba byla předána paní Blance Štíchové , specialistce na získávání českého občanství a bývalé úřednici na Generálním konzulátu v New Yorku, kde přezkoumávala a zpracovávala žádosti o občanství, jako je ta moje.

Samotná žádost o občanství zahrnovala mnoho kroků, mezi které patřilo získávání dokumentace či získávání informací, kde moje matka žila a chodila do školy. Paní Blanka nám pomohla s následnými kroky celého procesu. Po 4 měsících, jsem získal osvědčení o státním občanství České Republiky. Paní Blanka mi nyní pomáhá s vyřizováním českého pasu.
Firmu H&P-LAW, s. r. o., mohu vřele doporučit.

P.S. Mnichov , Německo

Naše rodina byla odsunuta z Československa po roce 1945. Jaké bylo překvapení když nás oslovila Advokátní kancelář H&P-LAW, s.r.o. s možností nabýt majetek po mé tetě v České republice. Obrátili jsme se na příslušné úřady a ty nám řekli , že to nelze. Veškerý majetek byl občanům německé národnosti zabaven na základě Benešových dekretů. Takto jsme informovali advokátní kancelář a celou záležitost jsme považovali za podvod. Přesto jsme se rozhodli vyslechnout argumentaci této kanceláře a s naším právníkem v Mnichově jsme se sešli. Celá záležitost nám byla vysvětlena a my se nepřestávali divit. I náš právní zástupce v Německu celou věc potvrdil jako reálnou. Pověřili jsme tedy Advokátní kancelář H&P-LAW, s.r.o. vyřízením celé věci. K naší spokojenosti a překvapení jsme majetek nabyli a následně prodali. Děkujeme a doporučujeme jejich služby . P.S. Mnichov , Německo

M.S. Florida, USA.

Zjistila jsem , že je možné získat občanství České republiky , neboť moje babička i děda odtud pocházeli a žili zde do své emigrace v roce 1939. Po konzultaci na konzulátu jsem obdržela informaci co mám za d vše obstarat, tak aby moje žádost mohla být akceptována. Bohužel česky neumím a dokladů mých prarodičů mám málo. Na doporučení mých známých jsme se obrátila na advokátní kancelář H&P-LAW, s.r.o. Ta na základě skromných informací dohledala veškeré dokumenty po mých prarodičích v České republice ,potřebné k podání žádosti o občanství. V součinnosti z konzulátem vše vyřídili za mě a já se dnes mohu prohlašovat za občana České republiky. Mám totiž již i český pas a moje děti také . Mohu tuto kancelář vřele doporučit. M.S. Florida, USA.

R.B. Tel Aviv, Izrael

Zdědili jsme s příbuznými nemovitosti do spoluvlastnictví ve vysoké hodnotě v České republice. Každý s nás měl jinou představu o využití na nakládání se zděděným majetkem. Obrátili jsme se proto advokátní kancelář H&P-LAW, s.r.o., tak aby nám s celou záležitostí pomohla, neboť s příbuznými není vždy lehké najít řešení. Po mnohačetných konzultacích se všemi účastníky se nám podařilo najít řešení. Které nebylo sice jednoduché , ale nakonec akceptovatelné námi všemi . Děkujeme za pomoc v tomto případě a doporučujeme využít služeb této advokátní kanceláře. R.B. Tel Aviv, Izrael

P.N. Brno

Na základě oslovení advokátem z USA nám bylo sděleno, že máme nárok na majetek po strýci v který žil a zemřel v USA. Bohužel nikdo z nás anglicky nemluví. Byla nám doporučena Advokátní kancelář H&P-LAW, s.r.o, která má kontakty ve světě . Tato kancelář se našeho případu ujala a ve spolupráci z jejich kolegy v USA celou záležitost zajistili. To přesto, že v době COVIDU není situace vůbec lehká. Dnes je již vše vyřízeno a my si můžeme užívat dědictví které jsme obdrželi. P.N. Brno

P.N. Český Těšín

Obrátila se na nás Advokátní kancelář H&P-LAW, s.r.o. s tím, že máme majetek po prarodičích na Moravě. Moc jsme tomu nevěřili, vždyť restituce dávno skončily. Zástupce kanceláře nás přesto navštívil a celou věc osvětlil. Skutečně! Majetek po prarodičích nebyl nikdy zkonfiskován a ani dědictví po nich nebylo projednáno s tímto majetkem. Advokátní kancelář jsme pověřili zajištěním projednání dědictví a následným prodejem tohoto majetku. Vše dopadlo skvěle. V současnosti je vše vyřízeno k naší plné spokojenosti. Doporučujeme . P.N. Český Těšín

N&M. D. Illinois ,USA

V restituci jsme obdrželi nemovitosti, které nám byly následně odcizeny . To osobou kterou jsme pověřili správou majetku. Bez advokátní kanceláře H&P-LAW, s.r.o. bychom neměli žádný majetek. Jelikož nám bylo divné, že nemáme z majetku žádné výnosy, požádaly jsme na doporučení advokátní kancelář ať nám prověří náš nemovitý majetek v České republice. Kancelář vše prověřila a informovala nás o ukradení majetku. Nabídla nám spolupráci a podařilo se jim nám zajistit nápravu v celé věci. Vřele doporučujeme jejich služby. N&M. D. Illinois ,USA

P.F. Philadelphia ,USA

S bratrem jsem měl ve spoluvlastnictví dům který bratr užíval výhradně sám . Nebylo možné se s ním dohodnou o ničem. Jak budeme dům spravovat, pronajímat a podobně. On si totiž na celý dům činil nárok. Obrátil jsem se na advokátní kancelář

H&P-LAW, s.r.o. Ta celou záležitost zanalyzovala, navrhla řešení které pro mě bylo nejvýhodnější. Dnes je celá záležitost vyřešena v můj prospěch. Bez pomoci této advokátní kanceláře bych byl dodnes nešťasten. Mohu vřele doporučit jejich služby.

P.F. Philadelphia ,USA

L.H. Vancouver, BC, Kanada

Ze sourozenci jsme dědili po tetě činžovní dům v Praze. Každý z nás žije jinde ve světě. Potřebovali jsme zajistit vyřízení dědictví, správu majetku. Advokátní kancelář H&P-LAW, s.r.o.nám byla doporučena . Využili jsme jejich služeb k veliké spokojenosti. Osvětlili nám veškeré právní skutečnosti a vše za nás vyřídili. Zajistili nám též správce nemovitosti .Vše co řekli splnili. Dodnes využíváme jejich služeb Rozhodně doporučujeme. L.H. Vancouver, BC, Kanada.